Informatie voor U allen

 

Beste leden op 25 februari 2022 bent u van harte uitgenodigd in de Voorhof te rijnsburg.

Tevens houden wij de jaarvergadering. 

Aanvang om  15.00 uur tot 17.00 uur de middag is bedoeld om weer na een lange tijd elkaar weer te ontmoeten onder het genot van koffie en een borrel.

Het bestuur zal U verder informeren over de gang van zaken.

Vriendelijk zanggroet het Bestuur.

      

 

I N F O R M A T I E   B U L L E T I N

Beste Koorleden, zangvrienden van Mannenzanggroep Jeruël,

Ja, toen was het 16 maart 2020 en werd  de wereld totaal anders, een dag die we allemaal nooit meer gaan vergeten, er niets meer ging zoals we gewend waren. Alles viel stil, alles veranderde van het ene op het andere moment, een wereldwijde pandemie was uitgebroken. Vele mensen werden en worden ernstig ziek, vele die  niet overleven.

Er worden maatregelen ook in Nederland getroffen door de overheid, scholen, horeca bedrijven moeten de deuren sluiten, zoveel mogelijk thuis blijven, bloemenprijzen die kelderden, kerkdiensten via het beeldscherm. Afstand houden van elkaar op minstens 1,5 meter en niet op bezoek gaan in verzorgingshuizen.

Ook voor de  mannen van Jeruël werden de deuren gesloten, repetities en optredens waren niet meer mogelijk. En nog steeds zijn deze maatregelen aangepast van kracht. Wat gaat het worden?? En hoelang nog???, niemand weet het op dit moment. En toch draait de wereld door en zal er wel anders uit gaan uitzien dan voorheen, maar één ding is niet veranderd: G O D.

Wij mogen weten dat we al onze zorgen in Zijn hand mogen leggen en dat het hoe moeilijk ook het soms kan zijn, Hij een luisterend oor heeft en ons aan Zijn hand neemt en troost.

Dat is een zekerheid en het bestuur hoopt dan ook dat dit virus Corona steeds verder afneemt, dat er medicijnen komen en we weer normaal kunnen leven, ook zingend.

God de eer brengen, die Hij verdient. Wij leven in een aangrijpende tijd, een tijd waarvan we dachten dat deze nooit komen zijn. Wij komen erachter dat niet de mens, maar God regeert!

Onze wens is dat we allen gezond mogen blijven en de repetities weer snel kunnen worden hervat.                 Het bestuur Jeruël:  Henk, Jan, Dick, Johan, Wim, Nico en PH

 

Toch willen we graag in contact blijven met onze leden vandaar dit Informatie blaadje.

 

Repetities:

 

 

 

 

 

 

Slotavond

Als afsluiting van het 1e halfjaar 2020 is op vrijdagavond 26 juni 2020 de slotavond in de Voorhof te Rijnsburg afgesproken. Met de onzekerheid van meer dan 30 personen bij elkaar en de voorgeschreven afstand van minstens 1,5 meter lijkt het niet waarschijnlijk dat deze avond op 26 juni doorgang kan vinden. Wellicht kan voor een  andere avond in september of oktober afgesproken worden.

 

IN MEMORIAM

In de afgelopen periode zijn 2 koorleden, Floor van Duijn en Rinus van Voorbergen,Maarten Souverijn, Arie van Dijke overleden en ook de vrouw van oud bestuurslid Wout Kranendonk. Door de moderne techniek was het mogelijk de afscheidsdiensten thuis  via www.kerkdienstgemist.nl

 

vervolgens Zuid Holland/Rijnsburg/de laatste Eer rechtstreeks te volgen. Wij weten dat vele leden dit ook gedaan hebben. Via de e-mail hebben wij u op de hoogte gebracht  over de data en tijdstip van deze uitzendingen.  Ter herinnering enkele woorden:

 

 

Floor van Duijn:

Op 17 maart 2020 is overleden Floris(Floor) van Duijn in de leeftijd van 75 jaar. Floor werd kort na de oprichting al lid van Mannenzanggroep Jeruël. Met zijn krachtige, welluidende stem zong hij in volle overtuiging de liederen over zijn geloof en vertrouwen in zijn Heiland, Heer en God. Na een lange en dappere strijd tegen de steeds toenemende  kortademigheid, die niet kon worden overwonnen is deze liefdevolle en zorgzame man van ons heengegaan.

Op de voorkant van de rouwkaart deze tekst: Lijden zal omgezet worden in blijdschap, want in Gods liefde is leed nimmer het laatste”. De uitvaart heeft plaatsgevonden in de kring van het gezin op 20 maart in de aula van De Laatste Eer, maar via www.kerkdienstgemist.nl konden velen deze kort dankdienst voor zijn leven volgen. Centraal stond de woorden uit Psalm 121: “Ik sla mijn ogen op den zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Heer, die alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen”. Tijdens deze dienst met als voorganger Pastor Rixt de Graaf klonk via

 

de Jeruël CD het lied: “als een vriend wil ik je dragen, alle dagen, Ik zal er zijn”. Vijfenvijftig jaar waren Floor en zijn Emmy samen, een mooi tijd met hoogte- en dieptepunten. Toch zijn Emmy en de kinderen dankbaar voor alles wat Floor voor hen heeft betekend. Dat het afgespeelde lied: “Lichtstad met de paarlen poorten, daar zal ik mijn Heer ontmoeten, daar geen rouw meer en geen tranen” troost brengt voor Emmy, zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie en (zang)vrienden.

 

Jacoba Adriana Kranendonk Sinte-Maartensdijk

Verdrietig maar dankbaar voor alle mooie herinneringen is na een lange en dappere strijd van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma Coby Kranendonk.

Geboren in Rotterdam op 24 april 1950 en overleden in Rijnsburg op 28 maart 2020.

Op donderdag 2 april vond in besloten kring met ons voorganger Ds. P. van der Ende de afscheidsdienst plaats. Coby was de vrouw van ons koorlid en oud bestuurslid Wout Kranendonk. Centraal stond de tekst uit Handelingen 16: 31: “Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis”. Wat een troostrijke woorden!!

 

 

 

 

 

Marius van Voorbergen

Eén enkele witte tulp tussen vele andere rode tulpen, de voorkant van de rouwkaart van Marinus van Voorbergen. “Veilig in Jezus armen”, diep bedroefd maar intens dankbaar voor wie Rinus was en wat hij voor ons heeft betekend, zo onverwachts op 14 april overleden in de leeftijd van 82 jaar. Jarenlang trouw koorlid van Jeruël, deze rustige harde werker in de bloementeelt. Afgespeeld  luisterden wij  naar lied 41 van onze CD: “De Haven van Rust”.

Nu heeft Marinus zijn lust gevonden in die haven van rust en is de vrees voor de stormen er niet meer, want hij is veilig bij Jezus, zijn Heer. In verband met de beperkingen vanwege het coronavirus werd ook de afscheidsdienst in besloten kring gehouden op 20 april in de aula van de Laatste Eer. Zoon Fred vertelde persoonlijke dingen: als ik aan vader denk…………..

Door verdriet in het Friese boerengezin From nam zijn vrouw Ymkje als oudste de zorg op zich en moest er later even tussen uit. Ze kwam te werken bij bakker Tijsterman op de Langevaart en Rinus woonde aan de overkant. Ze kennen elkaar 60 jaar. Gelezen werd er uit Psalm 23: “De Heer is mijn Herder” en uit Jesaja 40: “het gras verdord en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand”.  Woorden van liefde en zorgzaamheid.

 

 We luisterden naar: “Ik zal er zijn en Heer ontferm u over ons”, liederen die Rinus altijd ontroerde. In het grote vertrouwen dat zijn hemelse Vader zorgt voor zijn vrouw Ymkje, voor de kinderen en kleinkinderen en ze troost en kracht van Hem ontvangen om verder te gaan.

                                 

God heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden thuiskomst.                         Ook een van de oprichters van Jeruel  Arie van Dijke is overleden,bij zijn afscheids dienst werden liederen gezongen van Jeruel,Ook in het grote vertrouwen dat zijn Hemelse Vader zorgt voor Gerrie zijn vrouw en dat zij de kracht van Hem ontvangt om verder te gaan.

UItleidende muziek:Ik heb gehoord van een stad boven de wolken.

We zullen Arie missen.

 

 

Na deze droevige berichten mogen wij een blijde gebeurtenis niet onvermeld laten.

Op 26 april heeft het de Koning behaagd om ons koorlid en oud secretaris: DICK HEEMSKERK, Oegstgeesterweg te benoemen tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Een hartelijke felicitatie waard!!

Dick is niet alleen Jeruël koorlid maar met zijn verdienste als:

= Secretaris en vrijwilliger bij Stichting Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg =

= Penningmeester van het Christelijk Oratorium Koor Halleluja =

= Secretaris en vrijwilliger bij de Stichting Begraafplaats Rijnsburg =

= Penningmeester van de Alg. Ouderen Bond Katwijk =

 

 

Van dirigent Johan Haasnoot

Broeders van Jeruël. Fijn dat we toch even via papier contact hebben. Met mij gaat het goed. Zelf heb ik een drukke tijd achter de rug met het organiseren van thuis-   onderwijs bij de school waar ik werk. Voor Jeruël heb ik een start gemaakt met het herschrijven van liederen uit de koormap. Achterliggend doel is een betere leesbare lay-out of een beter zingbare versie. Ik hoop af  en toe wat van me te laten horen via een YouTube kanaal. Het 1e nummer uit de koormap hebben jullie al met een spontane improvisatie kunnen zien:

https://www.youtube.com/watch?v=5knaBE6GWcw&t=15s   Tenslotte wens ik jullie alle goeds en bovenal Gods zegen en nabijheid toe in deze tijd.

 

                                

 

 

3. mei, 2020

Er is geen video geplaaatst

 

Beste koorleden Mannenzanggroep Jeruël,

Enkele mededelingen over het 1e halfjaar 2020

 

###############################################################################

 

###############################################################################

 

###############################################################################

 

###############################################################################

 

###############################################################################

6 en 20 Juni repetitie.

26 Juni slotavond in de Voorhof.

?? Optreden in Katwijk zomeravondzang op woensdag (waarschijnlijk).

28 Juni optredenin LUMC.

###############################################################################

OPtredens 2e halfjaar,

27 September in de Ontmoetingskerk te Katwijk

9 Oktober vrijdagmiddag Herberg Welgelegen Valkenburg. 

8 November Verpleeghuis Leythenrode.

12 December Kerstinn Rijnsburg (verwacht).

13 December verpleeghuis Leythenrode.

##############################################################################

 optreden in Noordwijk

Nieuws.

 

 

De CD Wijs mij de weg is nog steeds verkrijgbaar.

verkoop bij Dhr. Jan Noort.